Areál pevných kontrol

s podporou města Ostrava městského obvodu Ostrava-Jih a Ostravskými městskými lesy a zelení jsme připravili  „Areál pevných kontrol pro širokou veřejnost“ (APK) v ostravském Bělském lese. V tomto areálu si každý kdykoliv může vyzkoušet orientační běh.

Mapa APK je k dispozici zde v PDF k vytištění vlastními silami, příp. bývá k dispozici na stojanech s velkou verzí plastové mapy (plastová kapsa na zadní straně mapy na stojanu), které jsou umístěny u vstupu do Bělského lesa – u tramvajové smyčky v Zábřehu a u vstupu od Hrabůvky u Dakoty.

https://mapy.cz/s/gajoborenu

Mapy k vytištění (v klíči pro orientační běh) – stav 2022:

  • mapa areálu se všemi kontrolami
  • Dvě námi navržené tratě (varianty obtížnosti: A – pro pokročilé/zdatné, B – střední délka a obtížnost, C – pro začátečníky): 1A, 1B, 1C, 2A, 2B, 2C

Základní informace: Fialový trojúhelník označuje místo startu – stojan s mapou – odkud si můžete zvolit směr a trasu postupu.. Poté postupujete po jednotlivých kontrolách (fialových kolečkách) v pořadí dle čísel. Spojnice jsou vzdušnou čarou, vaši trajektorii si volíte sami – doporučujeme použití buzoly či kompasu k orientaci mapy. Fialová kolečka na mapě jsou místa, kde je v lese očíslovaný kontrolní bod. Hledejte vždy v centru kolečka. Reálně na takovém místě najdete hnědě natřený dřevěný hranol na vrcholu s bíločerveným půleným čtvercem. V bílém poli na kůlu je napsáno číslo kontrolního bodu, podle kterého poznáte, že jste na tom místě, které jste se rozhodli najít. Cíl je shodný se startem a je označen dvojitým fialovým kolečkem.

Na mapách používáme pro označení terénu a objektů speciální značky. Jejich legendu, naleznete na spodním okraji mapy.

Spolu s mapou jsou slovní popisy všech 25-ti kontrolních míst, kde se nachází pevná kontrola. Na přední straně mapy je ve fialovém čtvercovém rastru piktogramový popis kontrolních bodů od čísla 31 do 55 (tento popis využívají pouze ti, kteří už ví a umí číst piktogramy).

S postupem času mohou v terénu přibývat změny oproti mapě – nové cestičky, objekty či oplocenky nebo může dojít ke změně průchodnosti porostů – z mladých stromků se stanou vyšší stromy s delšími větvemi apod.